HOME

Local Organizing Committee

NAME AFFILIATION
Lei Bi (Chair) Zhejiang University
Zhenhong Du Zhejiang University
Long Cao Zhejiang University
Weijun Li Zhejiang University
Shoujuan Shu Zhejiang University

Contact

Local Organizing Committee Chair

Lei Bi

School of Earth Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310018, China
E-mail: bilei@zju.edu.cn

Symposium Secretariat

Yujie Ma
School of Earth Sciences, Zhejiang University , Hangzhou 310018, China
E-mail: mayujie@zju.edu.cn

Technical Assistance

Beijing YIYUM Information Technology Co., Ltd.
Tel : +86 010-56279962
Room A-1786, 2nd Floor, Building 3, Courtyard No. 30, Shixing Street, Shijingshan District, Beijing City.

Sponsors

We welcome all companies that would like to support the organization of
IRS2024 and be included in our list of sponsors.

Copyright © 2014- 2023 vip.yiyum.com All Rights ReservedBeijing YIYUM Technology Co.Ltd

International Padiation Symposium IRS 2024
Add:No. 1 Hainayuan Building, Zijingang Campus, Zhejiang University,
866 Yuhangtang Road, Hangzhou, Zhejiang, P.R.China
Tel: +86-571-87953269